Jak najmniej polityki, jak najwięcej twórczej pracy dla dobra mieszkańców i piękna naszego miasta Szczecina - to moje credo...

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pragmatyczna postawa, lokalny patriotyzm i wrażliwość społeczna to cechy jakimi powinna legitymować się osoba zaangażowana w działalność społeczną w zakresie samorządów lokalnych.

Z racji doświadczenia zawodowego w branży logistycznej, morskiej i turystycznej dysponuje szeroką wiedzą na temat specyfiki, potrzeb i potencjału gospodarczego miasta Szczecina. Posiadam również fachową wiedzę w zakresie strategii inwestycyjnej, turystyki, promocji i marketingu oraz prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych.

Szanowni Państwo!
Jako kandydat na radnego Rady Miasta Szczecin z listy Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zapewnić Państwa, że moim nadrzędnym celem jest rozwój Szczecina na miarę naszych ambicji i naszych oczekiwań.

Już czas na Szczecin!
Szczecin, który znów będzie oknem na świat!

Już czas na rozwój, który zapewni dobrobyt i spokojne jutro jego mieszkańcom.

Mieszkańcy Szczecina zasługują na godne i zamożne życie – zasługują na szczęście…

Szanowni Państwo!
Zaufajcie mi, oddajcie swój cenny głos na mnie – na Roberta Stankiewicza

 

Robert Stankiewicz